Απόσυρση και ανάκληση μορφή

Δικαίωμα υπαναχώρησης και εξυπηρέτησης πελατών

Δικαίωμα ανάκλησης Απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρει εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να εξηγούν το λόγο αυτό το συμβόλαιο.

Η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα

Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: στην οποία εσείς ή τρίτος που ονομάσατε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει ή έχει λάβει τα τελευταία αγαθά. Σε περίπτωση σύμβασης για πολλά αγαθά που έχει παραγγείλει ο καταναλωτής με ενιαία παραγγελία και παραδίδεται ξεχωριστά: στην οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει εσείς, ο οποίος δεν είναι μεταφορέας, έχει ή έχει λάβει το τελευταίο αγαθό.

Σε περίπτωση σύμβασης για την παράδοση αγαθού σε πολλές μερικές αποστολές ή τεμάχια:
όπου εσείς ή τρίτος που ονομάσατε εσείς και δεν είστε μεταφορέας έχει ή έχει λάβει την τελευταία μερική αποστολή ή τεμάχιο.
Σε περίπτωση σύμβασης για την τακτική παράδοση αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα: όταν εσείς ή τρίτος που ονομάσατε εσείς, ο οποίος δεν είναι μεταφορέας, έχει ή έχει λάβει το πρώτο αγαθό.

Όταν πληρούνται αρκετές εναλλακτικές λύσεις, η τελευταία φορά είναι αποφασιστική.
Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας, θα πρέπει να (electric-mobiles.com, Hermann Selchow, Kassbeerentwiete 03 25436 49 04122 4083089 Uetersen + info@electric-mobiles.com) μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. αποστέλλονται με ταχυδρομείο, φαξ, ή E-mail) σχετικά με την απόφασή σας να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα απόσυρσης, η οποία δεν απαιτείται.

Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, σας έχουμε στείλει όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνή τυποποιημένη παράδοση που μας προσέφερε πρέπει να επιστρέψετε αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας έχει φτάσει η κοινοποίηση της ανάκλησής σας. Για αυτήν την αποπληρωμή, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αυτά τα τέλη αποπληρωμής.

Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή μέχρι να λάβουμε τα προϊόντα πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε την απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
Θα πρέπει αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώνουν για τυχόν ακύρωση της παρούσας σύμβασης, να electric-mobiles.com, Hermann Selchow, Kassbeerentwiete 03 25436 49 04122 4083089 Uetersen + info @ Ηλεκτρικά προϊόντα mobiles.com για να μας στείλετε πίσω ή να παραδώσει.

Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών.
Φέρετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Το μόνο που χρειάζεται να πληρώσουν για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, εφόσον η απώλεια αξίας οφείλεται στην ανάγκη να εξακριβωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των διακίνηση εμπορευμάτων.
Στη φόρμα ακύρωσης ...
Λήξη της ανάκλησης